Quảng Nam triển khai dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò trong giai đoạn 2012-2015

mynhung