Ngân hàng Thế giới: Dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,5% năm 2013

mynhung