Cách chức 3 cán bộ kiểm lâm VQG Yok Đôn

Theo đó, 1 trạm trưởng và 1 trạm phó bị cách chức, đuổi khỏi ngành kiểm lâm. Trạm phó còn lại bị cách chức, chuyển xuống làm kiểm lâm viên. Ngoài ra, một kiểm lâm viên của trạm bị kỷ luật cảnh cáo.

Số gỗ lâm tặc đốn hạ từ 15 cây gỗ hương và căm xe trong lâm phần của Trạm Kiểm lâm số 9
Nguyên nhân 3 cán bộ và 1 kiểm lâm viên bị kỷ luật là do trong thời gian qua đã để lâm tặc vào rừng chặt hạ nhiều cây gỗ quý nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Bên cạnh đó, vào tháng 11 vừa qua, tại lâm phần của trạm này đã xảy ra một vụ lâm tặc vào rừng đốn hạ 15 cây gỗ hương và căm xe nhưng lãnh đạo Trạm Kiểm lâm số 9 chỉ báo cáo mất 5 cây.
duyquoc