Bệnh viện Chợ Rẫy khởi công xây dựng Trung tâm Ung bướu tổng mức đầu tư 428 tỉ đồng

maiphuong