Bộ Y tế dự kiến xây 2 trạm cấp cứu trên đường cao tốc trong năm 2013

thaonguyen