Giá nước sạch, giá vé xe buýt cùng tăng

Cụ thể, đối với các hộ dân cư, giá nước trong định mức 4 m³/người/tháng là 5.300 đồng/m³ (giá cũ 4.800 đồng/m³); hộ sử dụng từ trên 4 m³ đến 6 m³/người/tháng là 10.200 đồng/m³ (giá cũ 9.200 đồng/m³); trên 6 m³/người/tháng là 11.400 đồng/m³ (giá cũ 11.000 đồng/m³). Riêng đơn giá nước áp dụng cho cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể là 10.300 đồng/m³ (giá cũ 9.300 đồng/m³); đơn vị kinh doanh, dịch vụ là 16.900 đồng/m³ (giá cũ 15.200 đồng/m³). Việc tăng giá nước sạch nằm trong lộ trình tăng giá nước được UBND TPHCM phê duyệt áp dụng trong giai đoạn 2010-2013.

Cũng từ ngày 1-1, giá vé 107 tuyến xe buýt có trợ giá của TPHCM sẽ đồng loạt điều chỉnh theo hướng tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/lượt vé, mức tăng trung bình là từ 25% - 50%. Cụ thể, giá vé các tuyến xe cự ly dưới 18 km sẽ tăng từ 4.000 đồng/lượt lên thành 5.000 đồng/lượt; giá vé các tuyến xe buýt có cự ly từ 18 km trở lên sẽ có giá thống nhất là 6.000 đồng/lượt, thay vì từ 4.000 - 5.000 đồng như trước đây. Đối với vé tập (mỗi tập gồm 30 vé), mỗi vé tương ứng với giá vé lượt 5.000 đồng/lượt sẽ có giá 112.500 đồng/tập (hiện nay là 90.000 đồng/tập), tăng 22.500 đồng/tập.

Hình thức vé tập ưu đãi cho học sinh - sinh viên cũng bị bãi bỏ. Thay vào đó, khi đi xe buýt có trợ giá, học sinh - sinh viên có thể trình thẻ học sinh - sinh viên hoặc các giấy tờ khác chứng minh để được mua loại vé xe buýt màu hồng với giá đồng nhất là 2.000 đồng/lượt.

kienqui