Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) bốc rót 35.000 tấn hàng trong ngày đầu năm

thaonguyen