Cà phê nhân Đắk Lắk đã xuất khẩu đến 62 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới

thaonguyen