Du học tại chỗ có chất lượng không?

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE), trả lời: Các chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài tại viện là của các trường đối tác đưa sang. Viện luôn tuân thủ các yêu cầu bảo đảm chất lượng của đối tác.
 
Chương trình do giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy và sinh viên được học bằng tiếng Anh. Người học có thể yên tâm về chất lượng vì các đối tác thường xuyên tổ chức thẩm định chất lượng đào tạo.
 
Ngoài ra, các chương trình đào tạo tại viện được thiết kế linh hoạt, dễ dàng chuyển tiếp để học lên trong nước hay du học nước ngoài. Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp. Bằng cấp do trường đối tác cấp, không có bất cứ sự phân biệt nào so với bằng học ở nước ngoài. Bạn có thể truy cập website: www.niie.edu.vn hoặc hotline: 0932.812244 để tìm hiểu thêm.
khanh_kt