Trưng bày bản đồ cổ khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Xem bản đồ tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa tại khu tham quan - Viện Hải dương học TP Nha Trang

Các bản đồ tư liệu cổ này do nhà Nguyễn (Việt Nam), nhà Thanh (Trung Quốc) và Pháp ấn hành, gồm: Đại Nam thống nhất toàn đồ (nhà Nguyễn lập năm 1834, thể hiện Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nguồn: Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa); An Nam đại quốc họa đồ (tác giả Jean Louis Taberd - Pháp, vẽ năm 1838, thể hiện quần đảo Paracel Seu Cát vàng - tức Hoàng Sa, thuộc lãnh thổ Việt Nam. Nguồn: Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa); Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (nhà Thanh lập năm 1904, thể hiện cực Nam lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không có 2 quần đảo Tây Sa và Nam Sa - tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam); Bản đồ các Đài Khí tượng Đông Dương (Pháp lập năm 1940, thể hiện Đài Khí tượng Pattle - Hoàng Sa và Đài Khí tượng Itu Aba - Trường Sa là 2 đài khí tượng cấp quan trọng nhất ở Đông Dương. Nguồn: Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa).
khanh_kt