Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa EU và Singapore sẽ có hiệu lực sớm nhất vào năm 2014

thuhang