Đồng Nai: Bưởi Tân Triều trúng giá Tết, 500.000 đ/chục (loại 1), 250.000-350.000 đ/chục (loại 2-3)

mynhung