Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy đối thoại và có hành động thiết thực nhằm thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

khanh_kt