SCG nắm giữ 85% cổ phần Prime Group

Gần đây SCG đã tham gia thỏa thuận mua cổ phiếu có điều kiện của Công ty Cổ phần Prime Group, nhà sản xuất gạch ngói lớn Việt Nam với tổng đầu tư 4.800 tỉ đồng (234 triệu USD). Với thỏa thuận này, SCG sẽ nắm giữ 85% cổ phần tập đoàn, giúp tăng khả năng cạnh tranh của SCG, phục vụ mục tiêu trở thành doanh nghiệp bền vững hàng đầu ASEAN. 

khanh_kt