Standard Chartered tái khai trương văn phòng đại diện tại Myanmar

Bước đi này đã khiến Standard Chartered trở thành ngân hàng quốc tế duy nhất hoạt động trên tất cả 10 thị trường của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á.

Standard Chartered có sản phẩm dịch vụ bán buôn và bán lẻ đa dạng nhất khu vực Đông Nam Á với mạng lưới 1.700 văn phòng trên khắp 70 thị trường. Với mối quan hệ lâu dài với Myanmar, Standard Chartered có thể hỗ trợ các khách hàng quốc tế nhanh chóng tiếp cận các cơ hội kinh doanh tại đây.

khanh_kt