Đề xuất xây khu casino 7,5 tỉ USD


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho ISC và Tập đoàn Tuần Châu nghiên cứu đầu tư dự án khu du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu Kinh tế Vân Đồn ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. Dự án trị giá 7,5 tỉ USD, có diện tích xây dựng 2.000 ha, nằm trong danh mục 30 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết khi ISC và các đối tác của Tập đoàn Tuần Châu đầu tư vào Vân Đồn sẽ được ưu đãi về thuế và các chính sách đất đai, tiền tệ, nguồn nhân lực, thông tin, cấp visa và cư trú...

Theo website của tỉnh Quảng Ninh, trong vài ngày tới, các bên sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và số liệu liên quan đến dự án, kể cả những vướng mắc để cùng nhau thảo luận và giải quyết trong quá trình nghiên cứu dự án tiền khả thi.

Việc khảo sát, lập dự án đã được ISC thực hiện trong vòng 2 năm qua.
vietvinh