Tạo chuyển biến trong xây dựng Đảng

Tại Hà Nội, ngày 25-9, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra tiếp thu những ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi gửi lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ tịch nước cho rằng những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 là tiền đề để Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng bộ Hà Nội khắc phục khuyết điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

vantai