Bộ trưởng Nội vụ nhận trách nhiệm về 30% công chức "cắp ô"

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhận trách nhiệm về tình trạng 30% cán bộ làm việc không hiệu quả. Ảnh: Hoàng Bắc
Không khí chất vấn trả lời chất vấn trực tiếp tại Quốc hội (QH) sáng nay 20-11 với người đứng đầu Bộ Nội vụ khá sôi nổi với nội dung tập trung vào tổ chức, biên chế, chất lượng công chức và đi theo đó là tuyển công chức, quản lý công tác nhà nước… theo “đặt hàng” của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trong điều hành phiên chất vất.
Các đại biểu (ĐB) chất vấn thẳng vào vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm đó chính là hiệu quả công việc của đội ngũ công chức hiện nay. ĐB Danh Út (Kiên Giang) mở đầu: “Dư luận nói có 30% cán bộ công chức hiện không làm được việc là vì sao?”. 
Cùng chung nỗi bức xúc, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) chỉ ra: Việc bổ nhiệm cán bộ, có tới 64.000 cán bộ chưa qua đào tạo được bổ nhiệm. “Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói có 30% cán bộ công chức không làm được việc, con số này thực hư là thế nào? Tại sao để kéo dài như vậy? Trách nhiệm của Bộ trưởng ra sao?” - ĐB Huỳnh Nghĩa chất vấn.
Liên quan đến vấn đề này, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đề nghị làm rõ 2 vấn đề: Tinh giản cán bộ công chức không được như mong muốn thì trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu? Thời gian tới có kế hoạch và giải pháp gì?
 
Dành nhiều thời gian để giải trình các vấn đề của ĐB chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng phải có giải pháp tương đối đồng bộ để tổ chức thực hiện, mới có thể tìm được tiếng nói chung về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
Nói tiếp về đánh giá 30% cán bộ công chức làm việc không hiệu quả, vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay: “Phần đánh giá về cán bộ công chức, viên chức trong thời gian qua đã được phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương nhưng đứng về quản lý Nhà nước, về ngành Nội vụ thì cũng có trách nhiệm của Bộ nội vụ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.
Ông Nguyễn Thái Bình cũng đưa ra giải pháp: “Đầu tiên phải hoàn thiện tổ chức, tinh gọn bộ máy. Tiếp đó, cần tập trung mô tả công việc, xác định vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức đơn vị để trên cơ sở đó định ra số công chức làm việc trong các cơ quan hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch đối với công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức”.
Ngoài ra, để đảm bảo các đánh giá, theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, cần phải hoàn thiện, bổ sung tiêu chí, phương pháp để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Trên cơ sở đó, thực hiện từ Trung ương đến địa phương với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tham gia của từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị.
“Đặc biệt là phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu thì chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung về tình trạng cán bộ công chức, viên chức mà các ĐB có quan tâm” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về giải pháp.  
bichngoc