Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật

 Theo đó, ưu tiên hàng đầu của các cấp Công đoàn (CĐ) TP trong năm 2014 là chủ động phối hợp với cơ quan quản lý lao động, tư pháp và BHXH tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho CNVC-LĐ và người sử dụng lao động, chủ yếu là Bộ Luật Lao động, Luật CĐ. Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình “Nâng cao hiểu biết chính trị - pháp luật trong CNVC-LĐ”, LĐLĐ TP HCM sẽ tập trung củng cố, nâng chất đội ngũ báo cáo viên pháp luật chuyên trách từ TP đến CĐ cấp trên cơ sở.
Công nhân các KCX-KCN TP hào hứng tham gia chương trình Giờ thứ 9 Ảnh: HỒNG ĐÀO

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP HCM và các CĐ cấp trên cơ sở tiếp tục đổi mới công tác biên soạn tài liệu nhằm giúp người lao động dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân TP và Đài Truyền hình TP duy trì chương trình phát thanh Tạp chí người lao động, chương trình truyền hình Công nhân - CĐ và chương trình Giờ thứ 9.

vantai