Mở 8 chuyến bay phục vụ cô dâu Việt

Chuyến bay đầu tiên từ Đài Bắc đi Cần Thơ khởi hành ngày 26-1-2014 (nhằm 26 tháng chạp); chuyến kế tiếp từ Đài Trung đi Cần Thơ vào ngày 28-1.

Riêng ngày 29-1, có 2 chuyến Cao Hùng - Cần Thơ và Đài Bắc - Cần Thơ. Sau Tết, VNA tổ chức 4 chuyến ngược lại vào ngày 8 và 9-2-2014.

C.Linh