Google và Foxconn hợp tác chế tạo robot

Trước đó, Google đã lập ra một nhóm phát triển robot với mục tiêu thúc đẩy công việc tự động hóa sản xuất và vận chuyển. Trong khi đó, Foxconn - một công ty nổi tiếng sản xuất linh kiện cho các hãng công nghệ từ Apple cho đến Dell - lại đang cần phải tự động hóa các khâu sản xuất của họ.
Mối quan hệ này có thể có lợi cho cả đôi bên và là bước đầu cho xu hướng tự động hóa công việc sản xuất sản phẩm công nghệ bằng robot.
quynhuyen