Ngành cao su: Nghỉ hưu được hỗ trợ 1 tháng lương

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam (thứ hai từ trái sang), thăm hỏi công nhân
Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam (thứ hai từ trái sang), thăm hỏi công nhân

Năm 2013, thu nhập bình quân của 126.374 CNVC - LĐ trong tập đoàn Cao su hơn 5,3 triệu đồng/người/tháng, giảm 14,1% so với năm 2012. Sở dĩ thu nhập giảm là do giá mủ cao su xuống thấp, chỉ đạt 83% so với giá bán bình quân năm 2012.

Dịp này, Ban Tổng giám đốc và CĐ Cao su Việt Nam đã ký thỏa ước lao động tập thể mới với các điều khoản tiến bộ như: hỗ trợ thêm cho NLĐ nghỉ hưu 1 tháng lương; chi hỗ trợ thu nhập cho nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế, nhà trẻ mẫu giáo.

H.Nhung