Sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Công nhân và Công đoàn

Bác Hồ với cán bộ, công nhân ngành Đường sắt Việt Nam. Ảnh tư liệu
Bác Hồ với cán bộ, công nhân ngành Đường sắt Việt Nam. Ảnh tư liệu

Hình ảnh, tư liệu, kỷ vật được sưu tầm có nội dung liên quan đến tư tưởng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhà nước đối với tổ chức công đoàn; thể hiện những mốc son lịch sử, sự kiện chính trị, vị trí, vai trò của phong trào CN và CĐ Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay. Bên cạnh đó, cần khuyến khích CNVC-LĐ sưu tầm những bài viết, tác phẩm (văn, thơ, nhạc, hồi ký) có giá trị về CN và CĐ; những sản phẩm sáng tạo tiêu biểu do CN thực hiện, tăng năng suất lao động và có hiệu quả kinh tế cao.

Trước đó, trong tháng 7-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Bảo tàng Công đoàn và CĐ Việt Nam trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

K.Linh