Rèn kỹ năng mềm cho lao động trẻ

Lao động trẻ tại TP HCM được tư vấn tại chiến dịch Way2Work
Lao động trẻ tại TP HCM được tư vấn tại chiến dịch Way2Work

Từ nay đến cuối năm 2014, Công ty CP Adecco Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Anh ngữ ILA đào tạo miễn phí kỹ năng mềm, các bước chuẩn bị trước khi xin việc, tổ chức các buổi tuyển dụng giả định cho 200 bạn trẻ.

H.Nhung