Hồ sơ dự thi vào trường tư giảm nhẹ

Hồ sơ chủ yếu vào các ngành khối kinh tế và quản lý nhà hàng, du lịch, khách sạn, khối thiết kế (thời trang, đồ họa, nội thất), các ngành về môi trường.

Trường ĐH Công nghệ TP HCM nhận được 13.200 hồ sơ, giảm 500 bộ so với năm 2014, trong đó CĐ chỉ nhận được 1.700 bộ.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận được tổng cộng 15.230 hồ sơ, tăng nhẹ so với năm ngoái, trong đó có 1.147 hồ sơ đăng ký mượn trường thi. Hồ sơ đăng ký dự thi chủ yếu tập trung ở các khối A: 25%, B: 42%, D1: 13%, các khối còn lại chiếm 20%.

G.Thùy