Petrolimex lãi 337 tỉ đồng trong quý I

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản Báo cáo tài chính quý I-2014 hợp nhất.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn quý I là 51.818 tỉ đồng, thấp hơn 634 tỉ đồng so với tổng doanh thu cùng kỳ năm trước với mức 52.452 tỉ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 337 tỉ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, Petrolimex lãi 333,7 tỉ đồng.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong nước bao gồm công ty mẹ và 42 công ty xăng dầu thành viên do Petrolimex sở hữu 100% vốn điều lệ là 28 tỉ đồng. Petrolimex nộp ngân sách nhà nước 8.530 tỉ đồng.

Đồng thời, Petrolimex cũng cho biết để thực hiện nội dung Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, tập đoàn đã mở chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” trên website www.petrolimex.com.vn để công bố, công khai thông tin của doanh nghiệp. Cụ thể, Quỹ bình ổn xăng dầu sẽ được công bố định kỳ theo quý; các báo cáo tài chính chưa kiểm toán và đã kiểm toán sẽ được đăng nguyên văn, trong đó đã có số liệu về thu nhập bình quân của người lao động...

Ph.Nhung