Phối hợp chăm lo cho công nhân

Đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN TP HCM, ký kết liên tịch hoạt động giai đoạn 2014-2015
Đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN TP HCM, ký kết liên tịch hoạt động giai đoạn 2014-2015

Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân (CN); đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất của đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, 2 đoàn thể nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CN; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CN.

Đặc biệt, CĐ và Đoàn Thanh niên các KCX-KCN TP tập trung xây dựng và phát triển tổ chức CĐ, Đoàn Thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, góp phần tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

N.Hà