Không phải bồi thường chi phí đào tạo

Lý Quốc Thanh (quận 7, TP HCM)

Nếu ghỉ việc có lý do chính đáng và báo trước cho công ty đúng quy định, người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo 

Nếu nghỉ việc có lý do chính đáng và báo trước cho công ty đúng quy định, người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo 

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 3 điều 43 Bộ Luật Lao động quy định khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ phải hoàn trả chi phí đào tạo. Trong trường hợp của anh Thanh, do anh xin nghỉ việc có lý do chính đáng và báo trước cho công ty đúng quy định nên không bị xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Vì vậy, anh không phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.