Giá lúa thường tăng

Thời điểm này chỉ có loại lúa thường là tăng giá đáng kể, còn loại lúa chất lượng cao lại đang giảm giá.

Chẳng hạn, lúa khô thu mua tại kho doanh nghiệp, loại lúa thường tháng trước có giá thấp nhất là 5.100 đồng/kg thì nay tăng lên 5.400 đồng/kg, còn loại lúa thường có mức cao thì ngược lại, từ 5.550 đồng giảm còn 5.500 đồng/kg. Tương tự, lúa hạt dài có giá thấp từ 5.300 đồng tăng lên 5.500 đồng/kg, còn loại giá cao từ 5.750 giảm còn 5.600 đồng/kg.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm loại không bao bì, giao tại mạn tàu ở cảng TP HCM loại có giá thấp là 8.400 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với tháng trước, còn gạo có giá cao là 8.500 đồng/kg lại giảm 100 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tháng 6 vừa qua, cả nước xuất khẩu được 671.174 tấn gạo các loại, trị giá 284,242 triệu USD. Lũy kế đến hết ngày 30-6, xuất khẩu được 3,003 triệu tấn gạo các loại, trị giá 1,296 tỉ USD.

N.Hải