Hạn chế biến động nhân sự bằng lương, phúc lợi

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo

 Các chuyên gia đã phân tích, cung cấp giải pháp xây dựng hệ thống lương, phúc lợi toàn diện nhằm hạn chế tình trạng nhảy việc. Gần 100 đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giữ nhân tài (phúc lợi phải gắn với năng suất lao động, đào tạo nội bộ để thu hút ứng viên).

Nhiều doanh nghiệp nhận định việc nhân lực liên tục biến động gây ra hậu quả xấu, khó khắc phục: sản xuất trì trệ, rủi ro về an toàn thông tin…

H.Nhung