Sinh viên kẹt tại Trường ĐH Hùng Vương tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đợt này thuộc các ngành quản trị bệnh viện, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, du lịch, công nghệ sau thu hoạch và kế toán.

Sinh viên Trường ĐH Hùng Vương vui mừng trong ngày tốt nghiệp
Sinh viên Trường ĐH Hùng Vương vui mừng trong ngày tốt nghiệp

Do những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ, Trường ĐH Hùng Vương đã bị Bộ Giáo dục và Đào tạo đình chỉ tuyển sinh từ năm 2012 đến nay.  Sinh viên tốt nghiệp đợt này đã phải thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại các trường: ĐH Sài Gòn, ĐH Mở TP HCM, ĐH Công nghệ TP HCM và ĐH Nông Lâm (thuộc ĐH Huế).

Tin-ảnh: T.Thạnh