Dâng hoa tưởng nhớ Bác Tôn

Cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM, tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM, tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM cũng bày tỏ niềm tự hào và tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Vai trò và công lao lớn nhất của Người đối với phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn chính là đã sáng lập tổ chức Công hội Đỏ nhằm tập hợp, đoàn kết công nhân để từng bước nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, giúp đội ngũ công nhân ngày một trưởng thành và trở thành những người cộng sản chân chính.

H.Đào