CSGT mướt mồ hôi, giao thông rối vì biển báo mới

Cụ thể,trước đây, làn đường gần dải phân cách cứng (đường 1 chiều) chỉ dành cho xe ô tô con và loại xe khách dưới 30 chỗ ngồi; làn kế tiếp dành cho cho các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải, container; làn sát lề dành cho gắn máy và xe thô sơ.

Gần đây, biển báo đã được thay đổi. Cụ thể, làn sát dải phân cách cứng dành cho các loại xe ô tô, làn giữa thì dành cho xe ô tô, mô tô, làn sát trong dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ.

Xe container chạy rất chậm cũng được chạy vào làn đường dành cho xe con và xe dưới 30 chỗ ngồi

Xe container chạy rất chậm cũng được chạy vào làn đường dành cho xe con và xe dưới 30 chỗ ngồi

Từ khi biển báo mới được dựng lên tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn. Một CSGT cho biết làn đường sát dải phân cách cứng cho phép tốc độ tối đa 80 km/giờ trước đây dành cho ô tô con và xe dưới 30 chỗ ngồi; theo biển báo mới xe tải, container lưu thông với tốc độ rất chậm cũng đi vào làn này làm tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra. Không chỉ vậy, xe mô tô được chạy cả vào làn đường dành cho ô tô nên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cánh tài xế cũng nhận xét khi điều khiển lưu thông theo biển báo mới rất khó khăn vì xe gắn máy chạy vào làn đường dành cho ô tô. Trong khi đó, CSGT cũng không xử lý được xe gắn máy chạy sai làn đường vì biển báo hiệu mới cho phép.

 

Tin-ảnh: M.Sơn