Mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Người lao động làm thủ tục hưởng BHXH tại BHXH TP

Người lao động làm thủ tục hưởng BHXH tại BHXH TP HCM     ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, vấn đề hưởng BHXH một lần, thẩm quyền thanh tra việc đóng BHXH, quy định về chi phí quản lý BHXH và hoạt động đầu tư quỹ BHXH…

Đa số ý kiến tán thành việc bổ sung đối tượng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 đến dưới 3 tháng và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào nhóm phải tham gia BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó, vấn đề giao thẩm quyền thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH, áp dụng mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc dựa trên mức thu nhập thực tế từ ngày 1-7-2015... cũng nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu. Tuy nhiên, quy định về hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH vẫn khiến các đại biểu băn khoăn bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro.

M.Chi