127.700 CNVC-LĐ được nâng lương

Thí sinh thi thực hành tại hội thi Bàn tay vàng nghề điện công nghiệp TP HCM

Thí sinh thi thực hành tại hội thi Bàn tay vàng nghề điện công nghiệp TP HCM

Đặc biệt, tích cực hưởng ứng phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, các cấp Công đoàn TP đã tổ chức 467 lớp bồi dưỡng tay nghề, thi nâng bậc thợ cho gần 37.000 lao động; tổ chức 1.246 hội thi thợ giỏi, thu hút 195.000 CNVC-LĐ tham gia. Qua các hội thi, đã có 127.700 CNVC-LĐ được nâng bậc, nâng lương.

Tin, ảnh: N.Hà