Giải pháp quản trị văn phòng hiệu quả

Hội thảo “Nâng cao sức mạnh quản trị văn phòng với SharePoint trong Microsoft Office 365”
Hội thảo “Nâng cao sức mạnh quản trị văn phòng với SharePoint trong Microsoft Office 365”

Hội thảo mang đến cho các nhà quản trị những kiến thức cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua giải pháp SharePoint trong Office 365. SharePoint trong Office 365 là giải pháp nâng cao sức mạnh quản trị văn phòng, tăng cường sự giao tiếp nội bộ được phát triển từ Microsoft và triển khai bởi Công ty CP Tin học Lạc Việt. Giải pháp được vận hành trên điện toán đám mây là nơi mà mọi hoạt động, ý tưởng và cả con người được kết nối và sẵn sàng chia sẻ thông tin giữa mọi phòng - ban trong tổ chức.

N.Huỳnh