Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Lớp học kéo dài 2 ngày. Trong ngày đầu tiên, học viên tìm hiểu 4 chuyên đề: Công tác tuyên giáo, nữ công, tài chính, chính sách pháp luật. Ngoài ra, các cán bộ CĐ còn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở trong buổi học.

Cán bộ CĐ cơ sở quận 10, TP HCM tham gia lớp tập huấn Ảnh: HỒNG NHUNG
Cán bộ CĐ cơ sở quận 10, TP HCM tham gia lớp tập huấn Ảnh: HỒNG NHUNG

Cùng ngày, LĐLĐ quận 10, TP HCM cũng tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức chính trị cho hơn 50 cán bộ CĐ cơ sở. Ngoài các kiến thức về triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học viên còn được tìm hiểu về lịch sử giai cấp công nhân, tổ chức CĐ, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới.

T.Nga - H.Nhung