Tạo điều kiện cho công nhân đi học

Công nhân học bổ túc văn hóa vào ban đêm
Công nhân học bổ túc văn hóa vào ban đêm

Các học viên học 7 môn chính với thời gian 3 buổi/tuần do các giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng giảng dạy. CN đi học được Công đoàn CĐ và công ty hỗ trợ tập, viết, sách giáo khoa, máy tính, xe đưa đón cùng 10.000 đồng tiền xăng/buổi.

Cùng với lớp học ban đêm dành cho CN, Công ty TNHH MTV Bò Sữa sắp khai giảng 3 lớp ngoại ngữ miễn phí từ sơ cấp đến chứng chỉ B cho nhân viên ngay tại công ty.

N.Hà