Chương trình “Phỏng vấn - Tuyển dụng”: cơ hội tìm việc làm cho học sinh, sinh viên

Sinh viên tham gia ngày hội “Phỏng vấn thử - Thành công thật” năm 2013
Sinh viên tham gia ngày hội “Phỏng vấn thử - Thành công thật” năm 2013

Ngoài đăng ký tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng của doanh nghiệp, SV còn được hướng dẫn cách thức tìm việc, viết hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, hoạt động “Phỏng vấn thử - Thành công thật” giúp SV có cơ hội tiếp xúc với nhiều chuyên gia nhân sự, nghe góp ý cách trả lời phỏng vấn, làm hồ sơ ứng tuyển khi trải qua phỏng vấn giả định.

Những hồ sơ ấn tượng sẽ được giới thiệu sang các đơn vị, doanh nghiệp và đưa vào dữ liệu SV chất lượng cao của trung tâm. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được 759 hồ sơ đăng ký phỏng vấn giả định.

Tin - ảnh: H.Nhung