Đại biểu vắng họp là do đặc thù

* Phóng viên: Trong 2 ngày qua, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vắng nhiều, ông nhìn nhận như thế nào về tình trạng này?

Đại biểu vắng họp là do đặc thù

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Đó là đặc thù của QH Việt Nam do ĐB kiêm nhiệm nhiều. Văn phòng QH đã đề nghị các trưởng đoàn trao đổi để ĐB sắp xếp công việc dự họp đầy đủ, nhất là khi biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết. Hiện nay, chưa thể giảm ĐB kiêm nhiệm.

* Trước khi ứng cử, ĐBQH đã cam kết dành thời gian cho QH, nếu kiêm nhiệm nhiều việc thì không nên ứng cử?

- Nói như vậy cũng không đúng vì nhiều ĐB là người đứng đầu ở cơ quan, họ không thể dồn hết cho cấp phó để đi họp. Vì vậy, ĐB cần hài hòa giữa công việc QH với công việc cơ quan.

*Đầu kỳ họp, Ban Công tác ĐB - Ủy ban Thường vụ QH có nhắc nhở ĐB tránh việc ra nước ngoài để dự lễ tốt nghiệp của con, kiểm tra sức khỏe như đã từng xảy ra?

- Có chứ. Nếu bệnh thì chịu vì bất khả kháng, như ĐB Nguyễn Bá Thanh vắng do trị bệnh ở Mỹ từ đầu kỳ họp. Những trường hợp đi công tác nước ngoài phải được chủ tịch QH cho phép. Còn nếu xin nghỉ một ngày để giải quyết việc riêng là bình thường.

*QH một số nước quy định phạt bằng tiền đối với những trường hợp đến muộn hoặc vắng họp mà không có lý do chính đáng, nước ta sẽ áp dụng biện pháp này?

- Các nước không giống Việt Nam, ĐB của họ là nghị sĩ chuyên nghiệp. Khi họp, họ ra ngoài là chuyện bình thường, thậm chí có thể ngồi chỗ khác theo dõi qua màn hình, khi nào biểu quyết thì mới vào, chứ không tập trung như ta.

*Đã nhận trách nhiệm ĐBQH thì phải hoàn thành trước cử tri, song nhiều ĐB kiêm nhiệm lại “nặng, nhẹ” nhiệm vụ chuyên môn và vai trò của ĐB?

- Không đến mức như vậy. Luật Tổ chức QH cũng không bắt buộc ĐB phải họp đủ 100%. Vả lại, có những lúc cơ quan ĐB có công việc bất khả kháng nên QH không thể bắt họ phải dự họp đủ.

*QH có tính đến việc giảm ĐB xuống dưới mức 500 như hiện nay, thưa ông?

- Làm sao được, có đề nghị nâng số ĐB lên 700.

Giám sát  hiệu quả làm việc  của đại biểu

ĐBQH tỉnh Đồng Nai Dương Trung Quốc cho rằng nhiều nước, ĐB vắng, QH vẫn hoạt động vì họ không phải tất cả họp ở hội trường như Việt Nam. Khi nào biểu quyết, ĐB mới có mặt. Theo ông, QH các nước vận hành với những công cụ, phương tiện, bộ máy để ĐB thực thi trách nhiệm của mình chứ không nhất thiết phải tập trung. “Họ giám sát hiệu quả làm việc của ĐB chứ không giám sát sự có mặt” - ông Quốc nói.

Thế Dũng ghi