Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu đi họp, nhiều lãnh đạo vẫn vắng mặt!

Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Luận cho biết hội nghị lần này cực kỳ quan trọng nên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo mời tất cả lãnh đạo sở ngành, 24 quận, huyện và 322 phường xã thị trấn.

Đây là hội nghị “mổ xẻ” những hạn chế trong công tác cải cách hành chính để từ đó tìm giải pháp, hướng khắc phục, qua đó cho thấy nhận thức của người đứng đầu về cải cách hành chính. Tuy nhiên, có 4 quận huyện là quận 8, 11, Phú Nhuận, huyện Nhà Bè và 28 phường, xã của 13 quận, huyện không có lãnh đạo đi dự.

“Cải cách hành chính là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, cũng có thể trở thành rào cản nếu thực hiện không tốt. Vì thế, các lãnh đạo vắng mặt ở cuộc họp này với bất cứ lý do gì dù chính đáng hay không chính đáng đều được xem là thiếu tinh thần trách nhiệm”- ông Võ Văn Luận nhấn mạnh.

Lãnh đạo 4 quận huyện và 28 xã, phường, thị trấn bị phê bình vì vắn họp

Lãnh đạo 4 quận huyện và 28 xã, phường, thị trấn bị phê bình vì vắng họp

Nói về công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết không chỉ người dân than thủ tục phiền hà, mà xã - phường, thị trấn cũng than quận - huyện phiền hà; quận - huyện lại than sở - ngành phiền hà; ở khối sở - ngành thì ngành này chỉ ngành kia, thậm chí còn than cả UBND TP. “Rõ ràng là lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức công việc của mình. Hai nữa là mình tự làm khó nhau, cử lãnh đạo đi họp mới giải quyết được công việc, còn lính đi thì trễ nải. Ba nữa là có tiêu cực trong xử lý thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính thông thoáng không chỉ tạo tiền đề phát triển kinh tế mà còn là tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”- ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị xem cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả.

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Lê Hoàng Quân phê bình lãnh đạo vắng mặt ở cuộc họp quan trọng. Trước đó, ông Lê Hoàng Quân cũng đã phê bình lãnh đạo các đơn vị vắng tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh TP tháng 10-2014. Từ đó, người đứng đầu UBND TP yêu cầu từ nay trở đi, thủ trưởng các đơn vị phải sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ; trường hợp không tham dự được phải có văn bản báo cáo UBND TP HCM.

Tin-ảnh: K.Quí