TP HCM thu hồi nhà ông Trần Văn Truyền

Theo UBND TP HCM, việc cho ông Trần Văn Truyền thuê căn nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận trong khi ông Truyền đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở tại Bến Tre là chưa phù hợp. Ban đầu, căn nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận được bố trí cho ông Trần Văn Truyền sử dụng, sau đó lại bán cho con gái ông Truyền là bà Trần Thị Ngọc Huệ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Ngọc Huệ là không đúng đối tượng.

Đồng thời, UBND TP HCM cũng thừa nhuận khi bán nhà cho bà Trần Thị Ngọc Huệ, TP căn cứ dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà đất ở thuộc sở hữu nhà nước để xác định giá bán là chưa chặt chẽ về mặt pháp lý.

Do đó, UBND TP HCM giao UBND quận Phú Nhuận thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01112 ngày 13-7-2012 đã cấp cho ông Bùi Thanh Phương và bà Trần Thị Ngọc Huệ.

Bên cạnh đó, UBND TP HCM cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TP HCM nhanh chóng lập thủ tục thu hồi nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận và trả tiền mua nhà cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ.

Ph.Anh