Trình độ lao động nữ còn thấp

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết tỉ lệ lao động nữ giữ vị trí lãnh đạo trong DN rất thấp. Tại một số DN, lãnh đạo ngại giao việc cho lao động nữ vì sợ họ nghỉ thai sản, không thể làm thêm, không thể về muộn... Trình độ của đa số lao động nữ hiện nay còn thấp, chưa tiếp cận được yêu cầu của công việc.

Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc”
Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc”

Dịp này, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã đưa ra 7 nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ, giúp lao động nữ phát huy năng lực, được làm việc, cống hiến như lao động nam. Hiện ở Việt Nam chỉ có 23 DN áp dụng các nguyên tắc này để tạo sự bình đẳng, phát triển cho lao động nữ.

H.Đào