Đến năm 2018, cả nước có 10 triệu đoàn viên Công đoàn

Chủ tịch Tổng LD9LD9VN Đặng Ngọc Tùng trao thẻ đoàn viên nghiệp đoàn cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, trao thẻ đoàn viên nghiệp đoàn cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Theo ban chỉ đạo chương trình, sau 1 năm thực hiện, cả nước đã kết nạp mới 655.300 đoàn viên, thành lập mới 4.792 Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng tổng số đoàn viên cả nước lên 8.558.063 người với 119.342 CĐCS.

Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 là 1 trong 4 chương trình hành động của Đại hội XI CĐ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình: Đến năm 2018, cả nước có 10 triệu đoàn viên và hơn 90% số đơn vị, doanh nghiệp sử dụng 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức CĐCS.

V.Duẩn