Tạo việc làm cho người lao động

Cùng với việc mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành mới, Generali mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam. Theo đó, Generali Việt Nam tiếp tục tuyển dụng những nhân sự phù hợp cho đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp cũng như nhiều vị trí kinh doanh khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công ty.

Tập đoàn Generali hiện có hơn 77.000 nhân viên, phục vụ trên 65 triệu khách hàng tại hơn 60 quốc gia trên thế giới.

N.Khôi