Tìm thấy xác người quyết nhảy cầu Mỹ Thuận

Nơi tìm thấy xác gần cầu Mỹ Thuận và cũng gần các bè cá mà ông Phương làm chủ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5-1, sau khi nhậu tân gia nhà hàng xóm xong, ông Phương đòi đi tự tử. Bị người nhà cản quyết liệt, ông Phương vào nhà nằm, lát sau lẻn thoát ra bằng cửa sau, lội ruộng đi ra đường kêu xe ôm chở qua bè cá ở tỉnh Tiền Giang.

Khi xe chạy lên dốc cầu Mỹ Thuận, ông bảo tài xế dừng vì có bạn đón phía trước. Trả tiền xe xong, ông đưa luôn điện thoại bảo tặng tài xế làm kỷ niệm rồi chạy ra lan can cầu nhảy xuống sông. Theo hàng xóm, có thể ông tự vẫn vì bể nợ. Tuy nhiên, người nhà khẳng định chuyện làm ăn của ông vẫn ổn.

Nh.Thanh