Trung ương Đảng thảo luận tinh giản biên chế, quy hoạch báo chí

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: VGP
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: VGP

Sáng 9-1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội XII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên thảo luận.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Trung ương 10 tiếp tục làm việc tại hội trường. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu, thảo luận về 2 Đề án trên.

Hội nghị Trung ương 10 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12-1 tại Hà Nội. Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện... đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Ngoài ra, Trung ương sẽ cho ý kiến về việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

H.Thành