Chỉ 33 người nghèo đi xuất khẩu lao động

TP cũng giới thiệu việc làm cho hơn 10.900 người nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH TP chỉ phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động đưa được 33 người nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Từ nay đến cuối năm 2015, TP phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng từ 15.000 - 20.000 người nghèo, cận nghèo.

H.Nhung