76.309 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cả nước có 76.309 lao động nước ngoài đang làm việc - Ảnh: internet
Cả nước có 76.309 lao động nước ngoài đang làm việc - Ảnh: internet

Tính đến tháng 12-2014, cả nước có 76.309 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó, số lao động không thuộc diện cấp phép lao động là 5.610 người, chiếm 7,35%. Lao động nước ngoài đến từ 74 quốc gia (người có quốc tịch châu Á chiếm 58%, quốc tịch châu Âu chiếm 28,5%).

Trong năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương; phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài...

H.Nhung