Snapchat tung Discover đối đầu Facebook

Tin tức trong Discover sẽ xuất hiện ở nhiều phần, cho phép các công ty truyền thông xâu chuỗi chúng với nhau để trở thành một câu chuyện với đầy đủ các thành phần mở đầu, thân và kết. Trong phần công bố tính năng mới, đại diện Snapchat cho biết các câu chuyện chia sẻ trên Discover sẽ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 24 giờ trước khi biến mất.

Những câu chuyện được đưa lên Discover là những câu chuyện mới và thời sự nhất. Tuy nhiên, tính năng này sẽ đi kèm với các quảng cáo, nhưng sẽ được sắp xếp hợp lý và đẹp mắt.

Discover cũng khá dễ sử dụng. Chỉ cần bấm vào để mở trang tin, sau đó trượt sang trái để xem kênh khác, hoặc kéo mạnh lên trên để duyệt thêm thông tin.

Sự ra đời của Discover sẽ giúp Snapchat tiếp tục cạnh tranh với Facebook cũng như cung cấp các liên kết tin tức trên màn hình chính của thiết bị người dùng. Đây cũng là cách thức mà Snapchat muốn chia sẻ, giúp mọi người tiếp cận đầy đủ thông tin hơn theo từng quan điểm người dùng.

Việt Trung